Vi vill ge dig möjligheten att få mer kunskap och nya tankar om din situation som anhörig. Du kan vara förälder, syskon, barn, partner, släkting, vän eller kollega. Vi vill skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och möjlighet att knyta nya kontakter med andra anhöriga.

Under ett dygn möter du olika perspektiv på anhörigskap och samsjuklighet – från den anhörige, den närstående och anhörigstödjaren. Du ges utrymme att dela dina tankar och erfarenheter i möten med andra anhöriga.

Vad delar vi i vårt anhörigskap – utsattheten, frustrationen, sorgen, vreden, drivet att förändra? Hur hanterar vi känslor som behovet av återhämtning, flykt, avledning och kampvilja? Vi diskuterar även om det finns hopp om förbättringar när samsjuklighetsutredningen ska omsättas i praktik.

TID & PLATS
Datum och tid: Start med lunch söndag 17 mars 11.30.
Avslut med lunch måndag 18 mars 11.30-12.30.
Plats: Hotell Zinkensdamm, Stockholm (T-bana Zinkensdamm).

Evenemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på mat och fika!

INBJUDAN & PROGRAM
Ladda ner inbjudan & program (pdf öppnas i ny flik)

RESA & UPPEHÄLLE
Deltagare från Stockholm och Västmanland kan tack vare Arvsfonden erbjudas tågresa och hotell eftersom projektet är verksamt i regionerna. Även du som lät dig intervjuas till vår rapport under perioden oktober 2022 – maj 2023 blir bjuden på resa och uppehälle.

ANMÄLAN
Anmälan är nu stängd, men om intresse finns för eventuella restplatser så är du välkommen att maila Jan Ström på jan.strom@nsph.se

Varmt välkommen!

Välkommen även på konferens 18 mars!
Efter lunchen den 18 mars är du välkommen på slutkonferensen för projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet på The Park södra (en kort promenad från Hotell Zinkensdamm). Konferensen hålls 13.00-16.00.
Läs mer här och anmäl dig här!

Vad är samsjuklighet?
Med samsjuklighet menar vi psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Läs mer om projektet.