Välkommen att delta i en distansutbildning i Återhämtningsguiden
– för cirkelledare till anhöriggrupper i projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet!

NSPH Skåne bjuder in till distansutbildning i användandet av följande material:

  • Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt
  • Återhämtningsguiden – upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff
  • Återhämtningsguiden – upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel

KOSTNADSFRITT

Datum & tider
Utbildningsdel 1
Onsdag 6 december 9.30-11.00
Tisdag 16 januari 13.00-14.30

Utbildningsdel 2
Tisdag 12 december 9.30-12.00
Onsdag 17 januari 13.00-15.30

Se mer information nedan!

Anmälan:
Anmälan är stängd.

Ange vilket datum du önskar delta.
Observera att du behöver gå utbildningsdel 1 innan du går del 2, eftersom de bygger på varandra.

Utbildningarna riktar sig till dig som planerar att leda studiecirklar för anhöriga genom NSPH:s projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet.

Utbildningen sker i två delar:

Del 1
Allmän information om Återhämtningsguiden, genomgång av materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt samt praktiska tips kring användningen av materialet.

Del 2
Information om och genomgång av Återhämtningsguiden – upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff samt Återhämtningsguiden – upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel. Denna utbildningsdel syftar till att du ska bli förtrogen med innehållet i dessa material och hur de kan användas som stöd för dig som leder gruppverksamheter för anhöriga.

Utbildningen kommer genomföras via programmet Zoom.
Mötesinbjudan kommer att skickas ut till anmälda senast dagen före utbildningen.

Samverkan mellan NSPH:s Arvsfondsprojekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet och NSPH Skåne.

Läs mer om Återhämtningsguiden (ny flik).

Läs mer om Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet.