Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag och Caroline Andersson.

Igår presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition för 2024, med tillhörande vårändringsbudget. NSPH:s ordförande Conny Allaskog kommenterar.

I budgeten ryms bland annat ytterligare medel till sjukvården och skolväsendet, förstärkning av BRIS nationella stödlinje för barn, samt satsningar på arbetet för unga som varken arbetar eller studerar där unga med psykisk ohälsa ofta är överrepresenterade.

Det är så klart välkomna satsningar som presenteras av regeringen i vårändringsbudgeten. Samtidigt hade vi på NSPH förväntat oss fler insatser på psykisk hälsa-området och kring arbetet med brukarinflytande.

NSPH anser att ett tillskott av sex miljarder till den regionala hälso- och sjukvården både är behövt och välkommet. Likaså regeringens fortsatta satsning med att utveckla en nationell vårdförmedling, som syftar till att stärka och tillgängliggöra vårdkapaciteten över hela landet. Det är en positiv satsning som förhoppningsvis kan bidra till bättre tillgång till vård och behandling för personer som lever med psykisk ohälsa.

“Det är så klart välkomna satsningar som presenteras av regeringen i vårändringsbudgeten. Samtidigt hade vi på NSPH förväntat oss fler insatser på psykisk hälsa-området och kring arbetet med brukarinflytande.”

Men precis som övriga samhället har civilsamhället drabbats hårt av inflationen och ökande kostnader. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att regeringen inte stärker upp statsbidragen till civilsamhället. 

Det offentliga pratar allt mer om vikten av brukarinflytande och vill gärna ha med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i arbetet. Det är bra och viktigt – men då behöver vi också få rimliga villkor för att kunna bidra. Regeringen behöver öka statsbidragen till våra organisationer.