Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, får nu en fjortonde nationell medlemsorganisation i Spelberoendes Riksförbund. Förbundet blir en viktig samarbetspartner som ger NSPH värdefull kunskap inom området spelberoende.

– Spelberoendes Riksförbund ger oss ny kunskap om ett problem som är vanligt förekommande i våra medlemsorganisationer. Samsjukligheten mellan spelberoende och annan typ av psykisk ohälsa är stor och ett spelberoende kan också leda till att man utvecklar psykisk ohälsa. Förbundet kommer vara en stark resurs för NSPH:s framtida arbete, säger NSPH:s ordförande Conny Allaskog.

Anser att spelpolitiken är bristfällig

Madeleine Tugel, Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes Riksförbund arbetar sedan år 2000 för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Förbundet anser att politiken gällande spelande är bristfällig och ser med oro på den genomslagskraft som spel på nätet fått de senaste åren. De arbetar bland annat för att stoppa olicensierade spelbolag, begränsa möjligheten att ta snabba högrisklån, samt att spelberoendefrågorna ska ligga under socialdepartementet och inte som i dagsläget under finansdepartementet.

– Spelberoendes Riksförbund ser fram emot att tillsammans med NSPH kunna bredda kunskapen och förebygga psykisk ohälsa och beroende, och samtidigt lyfta upp anhörigperspektivet. Vi vet att den ekonomiska utsattheten och stressen kring ekonomin påverkar individer med psykisk ohälsa, och tillsammans kan vi göra skillnad för dem, säger Madeleine Tugel, förbundsordförande för Spelberoendes Riksförbund.

NSPH:s fjortonde medlemsorganisation

I och med Spelberoendes Riksförbunds inträde har NSPH numera fjorton nationella medlemsorganisationer: Frisk & Fri, RFHL, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, RSMH, Sveriges Fontänhus, Schizofreniförbundet, SHEDO, SPES, Svenska OCD-förbundet, Suicide Zero, Spelberoendes Riksförbund, ÅSS och FMN.

– Tillsammans representerar våra medlemsorganisationer ett brett spektrum av psykisk ohälsa. Vår styrka är att vi kan använda erfarenheterna från de som direkt berörs för att arbeta för bättre vård och stöd vid psykisk ohälsa, säger Conny Allaskog.

Presskontakt

Conny Allaskog
Ordförande, NSPH
072-145 77 88, conny.allaskog@nsph.se

Madeleine Tugel
Förbundsordförande, Spelberoendes Riksförbund
0738 – 13 00 39, ordforande@spelberoende.se