Tack alla som kom på kunskapsdagen om rättspsykiatri!

Titta här: Se kunskapsdagen i efterhand via NSPH:s Youtube-kanal 

Kunskapsdagen anordnades av NSPH:s Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Dagen syftade till att ge en övergripande introduktion i ämnet rättspsykiatri. Vi lyssnade till flera inbjudna gäster från forskningen och professionen, samt även en brukar- och anhörigpanel som belyste rättspsykiatri med berättelser och reflektioner utifrån den egna erfarenheten.

 

Svar på era frågor!

Vi fick många frågor både muntligen och skriftligen under Kunskapsdagen – stort tack för ert engagemang! Eftersom alla frågor inte hann besvaras under dagen så har vi bett våra medverkande gäster att försöka besvara era frågor i efterhand. Här är en sammanställning av frågorna och de svar vi fått till oss:

Frågor och svar från Kunskapsdagen om rättspsykiatri (pdf)

 

Program med talarnas presentationer:

13.00 – 13.15     Introduktion av dagen

13.15 – 13.45     Rättsväsendet PDF presentation “Vägen till rättspsykiatrisk vård”
Varför döms man och för vilka brott? Vem döms? Statistik, forskning juridik och etiska aspekter.

13.55 – 14.30    Vården PDF presentation “Rättspsykiatrisk vård”
Hur skiljer sig rättspsykiatrisk vård från annan tvångsvård eller psykiatrin i allmänhet? Den juridiska kontexten, etiska dilemman, återhämtning och brottsförebyggande insatser.

14.30 – 14.50    Fikapaus

14.50 – 15.20    Livet på kliniken PDF presentation “Livet på kliniken”
Relationer till andra patienter, sysselsättning, anhöriga och framtidstro.

15.20 – 15.50    Tillbaka i samhället igen PDF presentation “Tillbaka i samhället igen”
Process och faser mot utskrivning, livskvalitet, psykosocial situation och återfall i brott.

15.50 – 16.15    Publikfrågor och avslut

 

Medverkande gäster:
Märta Wallinius – docent, leg. psykolog samt chef för forskningssektionen vid
Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö.
Stefan Björnstam – verksamhetschef Schizofreniförbundet.
Zophia Mellgren – samordnare Sveriges kommuner och regioner.
Åsa Lundgren – verksamhetsutvecklare Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm.
Kaj Forslund – verksamhetschef Helix Rättspsykiatri Vård Stockholm.
Magnus Kristiansson – sektionschef och registerhållare för nationellt rättspsykiatriskt
kvalitetsregister, RättspsyK.
Sten Lundin – egenerfaren i rättspsykiatri.
Michaela Eriksson – egenerfaren i rättspsykiatri.
Christer Malmqvist – anhörig i rättspsykiatri.

 

Kunskapsdagen vände sig till i första hand till NSPH:s medlemsorganisationer. Övriga intresserade var välkomna att delta digitalt. Konferensen webbsändes och kan följas via nedanstående länk. Information om kunskapsdagen finns också i vårt Facebook-event.

 

 

 

Läs mer: nsph.se/rattspsykiatri

 

Information rörande Covid-19
Konferensen genomfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Vår ambition var att dessutom så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer i riskgrupp som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen.

Läs mer på vår hemsida om  hur vi anpassar vår verksamhet efter Corona-restriktionerna.

Personuppgifter
Så hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR när du anmäler dig till våra evenemang.