Information från NSPH med anledning av coronaviruset

Vi på NSPH följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, i allmänhet och även rörande konferenser och möten.

Våra konferenser och evenemang är så kallade slutna möten med inbjudan och anmälan, och omfattas inte av dessa restriktioner om antalet personer, men vi följer rekommendationer som finns för att minska risken för smittspridning.

När det gäller våra egna möten och arrangemang samt besök på vår arbetsplats gäller i nuläget följande:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand.
  • Håll avstånd på minst en meter mellan deltagarna.

Av dessa anledningar rekommenderar vi alla att avstå ifrån handskakningar samt andra fysiska hälsningar och att helt avstå ifrån att delta på möten vid minsta symtom på luftvägsinfektion. Vi kommer i största möjliga mån erbjuda deltagare att delta på möten och evenemang på distans via videolänk.

Vi kommer fortlöpande att hålla oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på  https://www.folkhalsomyndigheten.se.