2023/14 – Magnus Karlsson om brukarinflytande på systemnivå 2023-09-07

Hur ska själverfarnas kunskaper kunna få en mer självklar plats i styrningen av vård och omsorg – vid sidan av politikernas, ekonomernas och och personalens kunskap. Hur kan vi i patient- brukar- och anhörigorganisationerna pröva och ompröva våra gemensamma kunskaper och göra dem tydligare och mer användbara?