Öppenvårdsmottagningen Spindeln drivs tillsammans av Västerås stad och Region Västmanland. Verksamheten har funnits sedan 1990-talet och riktar sig specifikt till personer som både har ett substansberoende och en psykiatrisk problematik.

På många sätt ligger de före sin tid, men de märker också att målgruppen de vänder sig till delvis ser annorlunda ut idag – och att de i framtiden måste kunna ge fler olika sorters stöd och finnas tillgängliga på andra sätt.

Hör Gabriella Howlden, behandlingspedagog för klienter med samsjuklighet, berätta mer om verksamheten och framtida utmaningar.