I oktober 2023 lämnade utredaren Thomas Lindén sitt betänkande Vi kan bättre – kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (Narkotikautredningen) till regeringen. Sedan utredningen blev klar har vi på NSPH gjort ett uttalande, medverkat till en debattartikel och lämnat ett formellt yttrande till regeringen om betänkandet. I utredningens expertgrupp satt bland annat Inger Forsgren från NSPH:s medlemsorganisation RFHL (Riksförbundet Hela Livet). Hör mer om utredningen och om Ingers egna erfarenheter av beroende och hennes engagemang i brukarrörelsen.