Vi i patient-, brukar- och anhörigorganisationerna pratar ofta om att det är viktigt att känna sig delaktig i vården man får för att man ska kunna återhämta sig från psykisk ohälsa. Jennie Moberg är socionom och har egen erfarenhet av att både vårdas och att arbeta på BUP.  Just nu studerar hon hur personal, föräldrar och barn inom BUP:s heldygnsvård funderar kring begrepp som delaktighet och återhämtning.