I år firar Khai Chau 30 år utan inläggningar i psykiatrin. Senast han blev inlagd var han ung och mitt uppe i sina universitetsstudier. Det blev ingen examen och ingen karriär på arbetsmarknaden. Trots att Khai lyckats undvika svårare återinsjuknanden har han haft svårt att få ett vanligt jobb och alltid haft väldigt lite pengar. Utan pengar är det svårt att ta del av det som andra använder för att må bra. Det som varit viktigast för att Khai ändå har kunnat må bra är gemenskapen i den lokala RSMH-föreningen och i bowlingklubben. RSMH-föreningen är idag nedlagd men idag har Khai med kommunens hjälp lyckats få till en individuell placering i Bowlinghallen där han hjälper till 3 timmar om dagen.