Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Växa och må bra deltar med monter i två dagar och ett seminarium den 9 april 2019 klockan 13:00.
Läs mer och boka dig till Barnrättsdagarna 2019

Vi ses i Örebro!

Arrangeras av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Årlig konferens med syfte att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.