Forskaren Jenny Rangmar har gjort en kunskapssammanställning över forskning kring datorspelande. I det här avsnittet av podden kretsar därmed samtalet kring frågor som: När blir spelandet problematiskt? Vad ska man göra om man tror att någon ägnar för mycket tid med att spela? Och vad borde man forska mer på för att förstå vad det beror på? Hur är kopplingen mellan psykisk ohälsa och problematiskt spelande?

Jenny Rangmar konstaterar att det finns en samverkan mellan psykisk ohälsa och så kallad “gameing disorder”, men det kan vara svårt att bena ut orsakssambanden ser ut.

-Vi behöver följa personer över tid, och fokusera på forskning kring den ursprungliga problematiken kring deras mående , säger hon.

Jenny är knuten till Göteborgsregionen, FoU i Väst. Hon har gjort sammanställningen tillsammans med
Sara Thomée, forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Läs mer här