RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling är ett av NSPH:s medlemsförbund. Organisationen har valt att lämna ett eget remissvar på psykiatrilagsutredningen.

Under rubriken “Bredare och fördjupat” tvång redoför RFHL på sin hemsida för sin syn på psykiatriutredningen. RFHL menar att utredningens direktiv har varit för trånga, otidsenliga och för fokuserade på individen. Genom att slaviskt följa direktiven undviker utredaren konstant de systemfel som är uppenbara för alla som är intresserade av psykiatri, hävdar RFHL.

RFHL vill att rättspsykiatrin ska finnas kvar som egen påföljd. För att uppnå en jämlik vård ser organisationen också behovet av en huvudman, troligtvis staten (dock ej kriminalvården.)

Ta del av RSHL:s remissvar på psykiatrilagsutredningen