Konferensen ”Inflytande och medverkan – Tillsammans för kvalitet och verksamhetsutveckling” arrangeras i Stockholm den 30 januari. Tyvärr är det fullsatt men du kan följa konferensen på nätet eller titta i efterhand.

Konferensen arrangeras av NSPH och Sveriges Kommuner och landsting (SKL). På konferensen deltar personer från olika delar av landet som representerar patient-, brukar- och anhörigorganisationer, studieförbund, kommuner och landsting. En viktig uppgift på konferensen är att låta deltagarna arbeta tillsammans i smågrupper där de får hjälpas åt att utforma olika insatser för att stödja enskildas hälsa – men också för att underlätta den enskildes känsla av delaktighet i sin egen vård, möjlighet att påverka sitt liv, dela sina erfarenheter med andra och kunna påverka samhället tillsammans – samtidigt som verksamheterna får bättre underlag för uppföljning och kvalitetsutveckling.

Tyvärr är konferensen fullsatt men man kan följa konferensen i direktsändning här. Samla gärna fler intresserade kring din dator. Ni kan ladda hem de diskussionsfrågor och underlag som används på konferensen och ni kan även skicka in frågor till konferensens moderatorer. Om ni inte har möjlighet att se den direkt kan ni titta på den i efterhand från SKL:s webbsändningsarkiv.

Mer information om konferensen

I SKL:s arkiv kan du följa konferensen i efterhand