DIN RÄTT är ett studiematerial om allas rättigheter. Det vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa.

Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus. Materialet är framtaget av Hjärnkoll/Handisam i samarbete med studieförbundet Sensus och NSPH. Läs mer