Personer med psykisk ohälsa har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll. De har lägre inkomster, är mer beroende av bidrag och har mindre marginaler.

Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som ohälsa kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning. Nu krävs politiska beslut som ökar tryggheten och därmed förbättrar hälsan. Om inte utestängning och diskriminering upphör minskar möjligheten till återhämtning och deltagande i studier och arbetsliv.

En ny rapport, Minuskontot – Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning, har sammanställt offentlig statistik om ekonomiska villkor. Resultaten är tydliga. Personer som lever med en psykisk funktionsnedsättning har i genomsnitt väsentligt lägre inkomster än befolkningen som helhet.

– Rapporten visar att man blir fattig av att vara långvarigt sjuk, säger Anki Sandberg, samordnare för NSPH,  i en kommentar. Om personer med psykisk ohälsa ska kunna tillgodogöra sig de pågående satsningarna på psykiatrin måste olika samhällsaktörer se över regler, ersättningsnivåer, stödsystemen och bättre anpassa dessa till de människor det gäller. Flexibla och kunskapsbaserade stödformer måste utvecklas så att alla ges möjlighet att delta i arbets- och samhällslivet efter sin egen förmåga.

I media:

Debattartikel i GP 131211 Bättre ekonomi nyckel till ökad psykisk hälsa

Ekonomiskt kärvt för psykiskt sjuka, DN 2013-12-11

Ekonomiskt kärvt för psykiskt sjuka, Aftonbladet 2013-12-11