Nu har vi skapat en egen plats på hemsidan för information om PRIO. I menyraden ovan finns en särskild PRIO-flik. NSPH vill bidra till att stödja det lokala inflytandet i PRIO-processen. Här kan man läsa om de krav som ställs på kommuner och landsting att involvera de lokala och regionala patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i PRIO-arbetet.

Här finns också listor över kontaktpersoner i de regionala nätverken och information om hur man kan nå ut till de lokala föreningarna. Slutligen går vi in på vilka förutsättningar som behöver finnas för att få ett engagemang från föreningarna och om hur inflytandet kan utvecklas på längre sikt.