Nu är den klar. Informationsbroschyren om LPT, tvång i psykiatrin, som NSPH och RSMH tagit fram. En broschyr som kan utvecklas och förändras allteftersom behoven förändras.

Fokusgrupper med personer som har erfarenhet av tvång gav underlag för texten och Socialstyrelsen gjorde en faktagranskning så att det blev korrekt juridiskt. Samtidigt togs det fram en lathund
som är ett stöd till personalen om hur man på bästa sätt kan förmedla informationen. För att vara säker på att många tar del av informationen har broschyren översatt till 14 olika språk varav teckenspråk är ett.

Broschyren Psykiatrisk tvångsvård – Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård kan laddas ner som pdf-fil

Se filmen från inspirationsdagen

Fakta

Den som vårdas med tvång har rätt att få information bland annat om lagen. Därför ska lagen i sin helhet finnas tillgänglig på avdelningen.
Broschyren har fokus på LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård inom heldygnsvården. Broschyren kom till i en överenskommelse
mellan NSPH och Bättre vård mindre tvång – 2, SKL, som bidrog med pengar, layout, översättning och kunskapsdag.