P3-journalisten och reportern Magnus Arvidsson kontaktade NSPH:s förbund då han skulle göra en granskande serie reportage om en BUP-kliniken på Sahlgrenska Sjukhuset Öst efter att han samlat på sig flera historier från unga personer som legat inne där längre perioder och som är kritiska till överanvändning av bältesläggning och tvångsåtgärder.

Hans reportage resulterade i ett fall om ”Lisa” som tvångsvårdades på sluten psyk, bara 14 år gammal.
Lär mer om detta reportage på SR:s webb