I medierna har vi kunnat ta del av att näthatet har ökat det senaste året, framför allt är det barn och ungdomar som utsätts då de spenderar en stor del av sin tid på nätet.

 Det är viktigt att alla som möter unga människor är uppmärksamma på vad som händer ute på nätet och reagerar mot kräkningar som sker där. Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) har ett projekt som heter Nätvaro och de arbetar för att motverka näthat med koppling till diskrimineringsgrunderna, hatbrottslagstiftningen och skolan.

DU har därför tagit fram ett material där man kan läsa mer om detta för på så sätt bidra med kunskap och inspiration i det här arbetet, så att färre ska behöva utsättas för hat, hot eller kräkningar på nätet.