“Sjuk på fel sätt?” Kunskapsseminarium om sjukförsäkringen, ABF-huset, Stockholm, 11 november 2013. Arrangörer: NSPH i samarbete med Svensk socialpolitisk förening.

Del 1 Problem i processen mellan läkaren och Försäkringskassan. Ruth Mannelqvist, professor i juridik, Umeå universitet.

Del 2 Kan man lita på sjukförsäkringen? Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO

Del 3 Psykisk ohälsa: Arbetsförmåga? Fattigdom? Utmaningen att bedöma arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Malin Josephson, utredare och forskare, Inspektionen för socialförsäkringen ISF.
Psykisk ohälsa och fattigdom – regel eller undantag? Kjell Boström, NSPH:s socialförsäkringsgrupp.