Inspirationsträffar i Stockholm 3/9, 4/9 och Örebro 24/9
Ta del av resultatet av mätningar av kvalitet och lyssna på forskare inom psykiatri och boendestöd. Kvalitet ur brukarnas perspektiv inom boendestödet i 9 kommuner i Stockholm och Örebro.

Vi ger exempel från verksamheter: Så kan vi öka brukarnas delaktighet och förbättra verksamheten på samma gång.

Bli cirkelledare i din verksamhet

Läs mer om studiecirklar i förbättringsarbete och anmäl dig till en utbildning för cirkelledare 10/9 eller 19/9.