För fem år sedan inleddes (H)järnkoll. Målet med projektet har varit att förändra attityden till psykisk ohälsa i Sverige och att bidra till att alla svenskar får samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiskt funktionssätt.

Kampanjen har lett till förändrade attityder till psykisk ohälsa och erfarenheterna från kampanjen kommer att dokumenterats i en ny bok som släpps den 10 oktober på World Mental Health Day.

– När vi inledde det här projektet blundade många för psykisk ohälsa. Vi har dock under kampanjen märkt markanta förändringar. I fem år i rad har vi sett att fler svenskar är positiva till att arbeta med en kollega som lever med psykisk ohälsa. Fler har också blivit positiva till att ha en granne som har psykisk ohälsa. Rädslan för psykiska sjukdomar har också minskat. Det är glädjande men vi har fortfarande mycket arbete kvar framför oss innan psykisk ohälsa får den uppmärksamhet som den behöver, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen.
I boken som ska sammanfatta arbetet finns bland annat personporträtt och livshistorier från många av Hjärnkolls ambassadörer som har arbetat med kampanjen. Tanken är att boken ska fungera som vägvisare och inspiration för det framtida arbetet mot psykisk ohälsa i Sverige.

Flera av Hjärnkolls kända språkrör genom åren medverkar också i boken, som Linus Thörnblad, Åsa Moberg, Cissi Wallin, Hillevi Wahl och Morgan Alling.
– För mig har det varit viktigt att arbeta för att de som lever med psykisk ohälsa inte ska ses som konstiga. Alla har någongång levt nära någon som varit drabbad, det är varken konstigt eller ovanligt. Det är fantastiskt att projektet blivit så lyckat och jag är väldigt stolt över att ha varit med och lyft frågor kring psykisk ohälsa, säger Morgan Alling, skådespelare.
Under kampanjen har man även sett en ökning av antalet arbetsgivare utanför vårdsektorn som bjudit in ambassadörerna att komma och föreläsa om sina erfarenheter av psykisk sjukdom.
– Vi ser att allt fler arbetsgivare utanför vården beställer föreläsningar av våra ambassadörer, till exempel byggföretagarna. Det tycker jag visar på en vilja i samhället att uppmärksamma den psykiska ohälsan, säger Susanne Rolfner Suvanto, mobiliseringsansvarig.

Om (H)järnkoll

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är närmare 400 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.
Satsningen är ett regeringsuppdrag som drivs av Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) och nätverket NSPH.

Om NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk med 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer för olika psykiatriska diagnoser. Nätverket arbetar med gemensamma frågor såsom bättre inflytande i vård och behandling.