Torsdagen den 3 juli kommer Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa att arrangera tre olika seminarier som berör psykisk ohälsa i Visby. Medverkar gör bland annat Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Anders Printz från socialdepartementet.

Svensk psykiatri 2014 – var kommer patienten in?

Arrangör: NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, nsph.se
Tid: 3/7 2014 08:30 – 09:30
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan) Rum E30

  • Har patienten/brukaren fått mer att säga till om?
  • Vilka framsteg har gjorts?
  • Vilka problem återstår? Om psykiatrins relationer till patienter, brukare och anhöriga.

Medverkande:
Anders Printz, PRIO-samordnare, Socialdepartementet
Herman Holm, psykiater/överläkare, Region Skåne
Marika Hård av Segerstad, ordförande i RFHL Gotland, attitydambassadör i kampanjen Hjärnkoll
Rickard Bracken, projektledare, Hjärnkoll
Anna Langseth, moderator, NSPH/RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Rehabiliteringskedjan – hjälp eller stjälp vid psykisk ohälsa?

Arrangör: NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, nsph.se
Tid: 3/7 2014 10:00 – 11:15
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan) Rum E30

Andelen långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ökar och socialförsäkringssystemet är inte anpassat till personer med psykisk ohälsa. Tar rehabilitering hänsyn till behoven av flexibilitet? Hur arbetar socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och sjukvård tillsammans? Vilka förändringar behövs?

Medverkande:
Dani Razmgah, försäkringsdirektör, Försäkringskassan
Henrietta Stein, direktör avd Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen
Ing-Marie Wieselgren, psykiater/projektledare psykiatri, SKL
Kjell Rautio, välfärdsutredare, LO
Pauline Östner, NSPH/RSMH
Anna Norrman, moderator, NSPH/Attention

Självbild på minus – om unga med psykisk ohälsa

Arrangör: NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, nsph.se
Tid: 3/7 2014 13:00 – 14:00
Lokal: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan) Rum E30

Många unga vuxna saknar grundutbildning och försörjning. Varför brister ofta samarbetet mellan myndigheter, vård- och servicegivare och skola? Hur inkluderar och stödjer vi unga så att de kan fullfölja studier och söka och behålla ett arbete – och blir en resurs i samhället.

Medverkande:
Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet
Annika Bostedt, projektledare, Unga som resurs i arbetslivet
Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega
Kerstin Evelius, ämnessakkunnig PRIO-samordningen, Socialdepartementet
Paulina Tarabczynska, Hjärnkollambassadör, NSPH/RUS
Anki Sandberg, moderator, NSPH

Om NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk med 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer för olika psykiatriska diagnoser. Nätverket arbetar med att driva gemensamma frågor såsom bättre inflytande i vård och behandling. Läs mer på nsph.se

För mer information
Anki Sandberg, samordnare NSPH
Telefon: 08-120 488 04 E-post: anki.sandberg@nsph.se
Andreas Fredin, informatör
Telefon: 08-120 488 43, mobil 072-853 62 07 E-post: andreas.fredin@nsph.se