Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) söker en jurist som tillsammans med vår projektledare ska arbeta i ett projekt vars mål är att minska förekomsten av diskriminering p.g.a. psykisk ohälsa genom att rusta patienter, brukare och anhöriga att hantera upplevd diskriminering genom ökad kunskap om sina rättigheter och vart man kan vända sig för att få sin sak prövad.

Läs mer om tjänsten på Arbetsförmedlingen