Har du upplevt dig diskriminerad eller orättvist behandlad pga din psykiska ohälsa? Varifrån fick du då bra information eller ett bra stöd?

Ge oss dina tips till Projektet Din Rätt” som de närmaste tre åren kommer arbeta mot diskriminering pga psykisk ohälsa!”

Läs mer