8 föreningar i NSPHiV – Attention, Autism o Asperger, Balans, EBL-skolan, FPS, SPES, RSMH Värmland, OCD Ananke (SHEDO var ej närvarande – alltså ej med i bildandet) ÅSS var representerat – ännu ej medlem i NSPHiV.

HSO Värmland (34 medlemsföreningar inkl de som ingår i NSPHiV)

Landstinget i Värmland var representerat av Bengt Stenström som förklarade LIV som stödmedlem med hälsningar från politikerna att de vill se en fortsättning.

 

Årsmöte 21 april.