Nu är vårprogrammet klart för PRIO på spåret, här nedan ser du vilja städer som Mårten Jansson besöker under våren 2015.

 

18 mars – Kalmar (Regionförbundet, Psykiatrin)
19 mars – Kronoberg, Växjö (Landstinget, ev några kommuner, PRIO-unggruppen)
23 mars – Sörmland, Vingåker och Katrineholm (Socialtjänst, psykiatri och brukarföreningar)
24 mars – Kronoberg, Växjö (BUP, eventuellt brukarföreningar)
26 mars – Uppsala (Landstingets funktionshindersråd)
31 mars – Norrbotten, Luleå (PRIO-konferens med kommuner, landsting och brukarföreningar)
1 april – Gävleborg, Gävle (Avstämning med landstingets brukarsamordnare)
8 april – Örebro (Workshop om att utveckla nytt brukarråd)
16 april – Preliminärt: Kalmar (Brukarföreningar)
17 april – Jönköping (Inflytanderådet)
21 april – Västerbotten, Umeå (Regionförbundets PRIO-samordnare)
22 april – Västerbotten, Lycksele (Brukarföreningarnas samverkansgrupp)
23 april – Stockholm, Norrtälje (Unga vuxna inom socialpsykiatrin)
29 april – Gotland, Visby (Brukarföreningarna)
19 maj – Dalarna, Falun (Brukarföreningarna)
20 maj – Dalarna, Falun (Konferens med kommuner, landsting och brukarföreningar)