Sofia Wikman är forskare i kriminologi. I samarbete med EViPRG (European Violence in Psychiatry Research Group) arbetar hon med en enkät om hur lagen om psykiatrisk tvångsvård fungerar.

Enkäten distribueras i 12 länder till läkare, sjuksköterskor, poliser, jurister och anhöriga. Den är webbaserad och fylls i via nätet och tar inte mer än 4-5 minuter att fylla i.

Vill du hjälpa till att fylla i enkäten finns den här