SKL och NSPH bjuder in till en dag om brukarmedverkan i kvalitetsutveckling. Dagen innehåller exempel på hur kommuner tillsammans med brukare och brukarorganisationer kan utveckla verksamheterna.Vi tipsar om metoder för mätningar av kvalitet och förbättringar.

Metoderna kan användas inom många olika verksamheter men under den här dagen ska vi
fokusera på boende- och sysselsättningsverksamheter. Vi tar del av resultat från mätningar av
kvalitet och forskning som visar på utvecklingsområden. Vår tanke är att ni som arbetar i
kommunen bjuder med er era lokala brukarrepresentanter.
Välkomna!

Läs hela programmet och anmäl dig här (pdf)