Konferens för dig som är beslutsfattare, politiker, forskare, personal, eller intresserad av anhörigfrågor i allmänhet. Internationella och svenska föreläsare kommer att bjuda på seminarier och presentationer i världsklass. Plenarföreläsningarna kommer att simultantolkas till svenska. Även parallella seminarier kommer finnas på svenska. Utställning för allmänheten är öppen på lördagen.

NSPHs samordnare Anki Sandberg och Anhörigprojektet kommer bland annat att närvara på den 6:e internationella anhörigkonferensen – Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Datum: 3-6 september 2015
Plats: Svenska mässan, Gothia Towers, Göteborg