Johanna Wester om antidiskriminering

Johanna Wester intervjuas i SR

Den 22 september gjorde Sveriges Radio Gotland en intervju med Johanna Wester, projektledare för antidiskrimineringsprojektet Din Rätt, om arbetet som Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) gör mot diskriminering.

Under samma dag anordnade Johanna, Din Rätt och RFHL två seminarier på Gotland, om den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras. Det första av dem riktade sig till makthavare, myndighetspersonal, handläggare, överförmyndare, intressepolitiskt engagerade och så vidare. Det andra vände sig till NSPH:s tolv olika medlemsföreningar, patienter, brukare och anhöriga.

I radioprogrammet Eftermiddag pratades det bl. a om hur negativ särbehandling av personer med psykiatriska diagnoser kan se ut och hur NSPH arbetar för att stoppa den. Bland annat är ekonomisk diskriminering, äldrediskriminering, bemötandefrågor och tillgänglighet sådant som behöver lyftas mer i samhället.

Samtalet med Johanna Wester och RFHL:s Marika Hård af Segerstad kan höras här.