I en debattartikel som publicerades idag av Dagens Samhälle skriver ett flertal av NSPH:s och Hjärnkolls bildandeorganisationer tillsammans med Hjärnkolls språkrör Malena Ernman och NSPH:s projektledare Johanna Wester om att öppenhet och kunskap minskar diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa.

Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Många blir diskriminerade – i skolan, arbetslivet, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd samhället ska ge. Det krävs satsningar på öppenhet och kunskap för att minska diskrimineringen. Alla har rätt till ett värdigt liv oavsett psykiska olikheter.

Negativa attityder, bristande kunskaper och diskriminerande beteenden gentemot personer med psykisk ohälsa är vanligt och får konsekvenser på livets alla områden. I en tidigare studie bland personer med psykisk ohälsa som gjordes av Hjärnkoll uppgav 54 procent att människor som känner till deras psykiska problem har undvikit eller tagit avstånd från dem.

Läs artikeln i sin helhet här, på Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeppenhet-och-kunskap-minskar-diskrimineringen-19009