Numera är SHEDO fullvärdig medlem av nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Det beslutades på NSPH:s senaste nätverksmöte där även ett nytt arbetsutskott för 2016 röstades fram.

Föreningen SHEDO har varit associerad till NSPH sedan 2012. Under NSPH:s senaste nätverksmöte, som hölls i Stockholm den 25 november, beslutade de närvarande organisationerna att uppta SHEDO som fullvärdig medlem. Det ger innebär bland annat att SHEDO har rösträtt i frågor där behovet av votering uppstår och har möjlighet att väljas in i arbetsutskottet (AU) som arbetar löpande med NSPH:s olika uppdrag.

SHEDO, som arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende, bildades 2008. Conny Allaskog är SHEDOS ordinarie representant i NSPH. Han är utöver det lokalrepresentant för SHEDO i region Syd och projektledare för SHEDO:s informationsprojekt Ego Nova.

På nätverksmötet valdes dessutom det nya arbetsutskottet för NSPH för nästa år. De nyvalda ledamöterna är (från vänster i bilden) samma som för 2015: Jimmie Trevett (RSMH), Sonny Wåhlstedt (SPES), Anki Sandberg (Attention) och Per Torell (Schizofreniförbundet). Anki Sandberg är, som tidigare, sammankallande för arbetsutskottet.