Intresset för rådgivning om diskriminering vid psykisk ohälsa är fortsatt stort. Mer än 300 personer har hört av sig till NSPH sedan antidiskrimineringsprojektet Din Rätt drog igång sin rådgivning i december 2014.

Av de drygt 300 personer som hört av sig så är ungefär två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. Nästan en fjärdedel är anhöriga till någon som de upplever har blivit diskriminerad på grund av psykisk ohälsa. Omkring en fjärdedel söker hjälp för diskriminering som de mött inom socialtjänsten, ytterligare en fjärdedel inom hälso-och sjukvården, inklusive psykiatrin. Övriga har stött på problem inom yrkeslivet eller skolan, kopplat till boendesituationen eller andra samhällssituationer.

-Många som hör av sig till oss berättar att de inte får den hjälp de behöver, exempelvis inom psykiatrin. Att vården inte har resurser att erbjuda det stöd som behövs är dock oftast inte ett diskrimineringsärende, utan mer av ett mer allmänt, strukturellt problem. Då hjälper vi istället till med rådgivning kring de rättigheter som personen har i den situationen, säger Nicole Wolpher, som är socionom och ansvarar för Din Rätts telefonrådgivning.

Drygt en fjärdedel av de ärenden som kommer in bedöms inte falla under det som anses vara diskriminering. Det kan handla om situationer där det handlar om strukturella brister eller om det berör bemötande inom de samhällsområden som inte omfattas av diskrimineringslagen, såsom rättsväsendet med polis, kriminalvård och domstol. Det gör att det inte går att driva diskrimineringsfall som ligger inom dessa områden.

Nicole Wolpher poängterar dock att hon och hennes kollegor gärna vill höra alla historier kring upplevelser av diskriminering, då de alla tillsammans ger en värdefull bild av hur människor med psykisk ohälsa blir bemötta. Och var bristerna i samhället verkar vara som störst och behovet av mer insatser som viktigast.

Vill du kontakta Din Rätts telefonrådgivning så ring 076-555 51 99.
Den är öppen måndagar och onsdagar klockan 13-15, tisdagar och torsdagar klockan 10-12.

Läs mer om Din Rätts arbete mot diskriminering här.