Svensk socialpolitisk förening, i samverkan med bl.a. NSPH, arrangerar den 18 maj mellan kl. 9.30-16.15 en studiedag på ABF-huset i Stockholm med temat ”Den ökande psykiska ohälsan – sant eller falskt?”

För mer information och program samt information om anmälan, besök vår konferenssida