Allmänna Arvsfonden ger medel till ett NSPH-projekt rörande barn och unga. Projektet ska bidra till ökad delaktighet och bättre bemötande för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

– Äntligen får vi starta upp detta projekt! Flera verksamheter har redan anmält intresse för att samarbeta med oss. Vi ska ge verktyg och involvera barn och unga att utveckla verksamheter utifrån deras behov och intressen, säger Karin Engberg, projektledare på NSPH.

Det treåriga projektet ska ge stöd till konkret förbättringsarbete i skola, socialtjänst och psykiatrin i samarbete med ett antal verksamheter. Syftet är att använda och vidareutveckla metoder för ökad delaktighet och inflytande bland barn och unga tillsammans med lokala aktörer. Målet är att öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd eller den vård som de får.

-Eftersom det här är ett NSPH-projekt kommer vi att ha möjlighet att inkludera många diagnosgrupper som berör unga personer. Många personalgrupper och yrkesutövare inom och utanför psykiatrins väggar behöver mer kunskap om barns och ungas psykiska hälsa. Vi vill nå dem, säger Karin Engberg.

Kontakta Karin Engberg på karin.engberg@nsph.se, eller 073-940 97 40 om du vill veta mer.

Mer information om projektet finns här: Faktablad Hjälpt på rätt sätt NSPH