Vill er verksamhet skapa ökad delaktighet och bättre bemötande? Nu erbjuder NSPH en utbildning i kvalitetsutveckling för psykiatri respektive socialpsykiatri, där brukare och anhöriga involveras i arbetet.

Utbildningen med inriktning på brukarmedverkan och kvalitet riktar sig till verksamheter för vuxna med psykisk ohälsa till exempel psykiatrisk öppenvård, boendestöd eller sysselsättningsverksamheter. Under utbildningen som pågår under cirka 8 månader får deltagarna handledning av utvecklingsledare.

Utbildningen, som anpassas för såväl psykiatri som socialpsykiatri, leds av Maria Kindefält Trygg som har lång erfarenhet av att handleda utvecklingsteam i vård- och omsorgsverksamheter.

-Vi är särskilt glada att en av de kommuner som var med på den första utbildningen har anmält sig igen och nu vill utbilda fler medarbetare i samma metoder, säger Maria Kindefält Trygg.

Utbildningens uppbyggnad och innehåll har testats och utvecklats inom ett tidigare NSPH-projekt ”Kvalitetsprojektet”. I stort består kursen av fem heldagar där varje verksamhet deltar med en grupp med max tio personer.  Utbildningen är uppbyggd så att ett helt team från en berörd verksamhet deltar, där brukare och anhöriga ingår i gruppen. I kurspaketet ingår handledning och coachning under en åttamånadersperiod, där teamet kontinuerligt får stöd av de kursansvariga i det pågående arbetet.

Ett fåtal platser kvar! Sista anmälningsdatum 19/9

NSPH utbildar blå

Är ER verksamhet intresserad av detta?

Kontakta i så fall Maria Kindefält Trygg på NSPH,
utvecklingsledare för utbildningen, som kan ge mer information om praktiska detaljer och kostnader.

Hon nås på maria.trygg@nsph.se