Hur kan brukarorganisationerna inom det psykiatriska området bli bättre på att involvera barn och unga? Det diskuterades under ett NSPH-seminarium som visade att det finns ett tydligt engagemang och intresse för att lyfta barnrättsfrågorna inom nätverket.

Hur barn och ungdomar ska involveras i arbetet med att förbättra sin psykiska hälsa har dels aktualiserats av regeringens arbete med att föra in barnkonventionen i svensk lag, dels av att NSPH nu fördjupar sitt engagemang inom området barn och unga genom det nystartade projektet Växa och må bra. Där ska metoder för ökad delaktighet och inflytande för barn och unga användas och utvecklas.

Men utöver det treåriga projektet så hoppas Karin Engberg, projektledare för Växa och må bra, att vi tillsammans inom NSPH:s nätverk ska kunna uppmärksamma barn och ungas psykiska hälsa och lyfta upp frågan högre på agendan.

-Vi vill gärna fånga upp de idéer och tankar som finns kring ett ökat barnperspektiv i våra medlemsorganisationer. Hör gärna av er till oss och berätta hur ni vill jobba med barn och unga framöver. Det kan så frön till nya samarbeten, säger Karin Engberg.

Ett ökat fokus på barn- och ungdomsinsatser diskuterades under ett seminarium den 21 september, där medlemsorganisationerna delade med sig av sina erfarenheter. RSMH och Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS har inlett ett samarbete där två lokalföreningar i Stockholm, en från respektive organisation, har skapat en mer informell ungdomsverksamhet. De har bildat ett gemensamt nätverk som på eget initiativ gör olika aktiviteter tillsammans.

-Ibland kan en lösare sammansatt och mer dynamisk grupp av ungdomar ha lättare att komma igång med egna aktiviteter, än en mer formell ungdomsorganisation, säger Lena Huss, förbundsordförande för ÅSS.

Jimmy Trevett på RSMH konstaterar att det är en utmaning att nå och organisera unga idag, i synnerhet dem i den yngre tonåren 13-15 år. Det är lätt att ungdomssatsningar istället når äldre ungdomar i åldern 18-23 när specifika satsningar på barn och unga görs.

Johanna Wester, som arbetar med rättighetsfrågor inom antidiskrimineringsprojektet Din Rätt på NSPH, påpekar att för att nå ut till barn och unga kan det vara läge att tänka i nya banor kring hur vi når ut.

-Det viktigt att komma ihåg att inaktivitet inte är samma sak som ointresse och att unga i dag kan vara mer närvarande och engagerade på andra arenor, som exempelvis sociala medier, än vad vi är vana vid, säger Johanna Wester.

Inom Frisk och Fri – riksförbundet för ätstörningar är unga en viktig målgrupp som främst nås via organisationens chattfunktion på hemsidan. Däremot har de ännu inte kommit sig för att utvidga sin mentorverksamhet till unga. Det är något som idag erbjuds vuxna av andra vuxna inom organisationen. Hänsynen till att det kan vara en tung uppgift för unga vuxna med egna erfarenheter att vara mentor till ungdomar har fått organisationen att avvakta med att ta steget full ut och erbjuda mentorsstöd även till unga.

Catherine Koff

Catherine Koff

-Men kanske att vi kan organisera ett mentorskap för unga på ett lite annorlunda sätt, och i nya kanaler som sociala medier. All mentorskontakt behöver inte ske på det vanliga sättet med fokus på fysiska möten, säger Catherine Koff, utbildningsansvarig på Frisk & Fri.

Ett sätt att komma vidare och bli mer ungdomsinriktad kan vara att lära av andra organisationer med framgångsrikt ungdomsarbete. Det har Attention tagit fasta på.

-Inom Attention så vill vi utbilda fler unga ledare som ska kunna ansvara för nya ungdomsgrupper, så att unga får ökade möjligheter att möta andra unga. Vi samarbetar med scouterna och hoppas kunna lära oss av deras modell, då de har en lång vana av att organisera unga, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.