Hopp finnes!

Projektet Din Rätt avrundar nu tre spännande år med lärdomar och upptäckter om hur diskriminering av personer med psykisk ohälsa stoppas. Dessa kommer vi presentera på en kostnadsfri konferens om skydd mot diskriminering för personer med psykisk ohälsa, på Scandic Anglais på Humlegårdsgatan 23, den 7:e juni, klockan 13.00 till 16.00. Visst ses vi där?

Det kommer finnas god fika och rejäla mängder information om hur vi motverkar diskriminering pga psykisk ohälsa. Tycker ni att någon i ert nätverk är lika angelägen att ha där som du, ta gärna med den personen också. Anmäler er gör ni här: http://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=122458

Varmt välkomna,
Johanna, Nicole och Karin
Projektet Din Rätt

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

073-550 97 97

Projektets Facebooksida: Diskriminering pga psykisk ohälsa
Projektets hemsida: https://nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/

 

Program

  • Lovisa Strömberg från Diskrimineringsombudsmannen öppnar eftermiddagen
  • Projektet Din Rätt beskriver sitt arbete, kunskapsmaterial och upptäckter
  • Presentation av NSPH:s systematiska kunskapssammanställning om vad de senaste tio årens studier säger
  • Rekommendationer och åtgärder från NSPH och Din Rätt: såhär stoppar vi diskrimineringen!
  • Paus med god fika
  • Panelsamtal

Medverkande: Olle Brynja för Diskrimineringsombudsmannen, Ulrika Lifvakt för Sveriges Kommuner och Landsting, Lena Furberg, privatperson med erfarenhet av diskriminering, Johanna Wester, projektledare för Din Rätt och Majid Saliba för Byrån för lika rättigheter

 • Tid för frågor
 • Sammanfattning: Hur går vi nu framåt?
 • Dagen avslutas med nytt hopp!

Om projektet

Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt, nationellt projekt för att minska diskriminering p.g.a. psykisk ohälsa i Sverige. Projektet ”Din Rätt” är finansierat av Allmänna Arvsfonden och vill utrusta patienter, brukare, anhöriga och berörda yrkesprofessionella med sätt för att hantera upplevd diskriminering. Projektet arbetar för att öka kunskapen om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, hur man vet när man själv eller någon annan har diskriminerats och vart man kan vända sig då. Bland annat har vi hållit ett stort antal utbildningsdagar och dialogseminarier.