Hur vi får en mer patientcentrerad, effektivare vård som erbjuder den hjälp som medborgarna efterfrågar var temat för Vårdförbundets välbesökta seminarium under Almedalen. NSPH lyfte fram att vi behöver veta mer om hur patienten mår när hen inte är i kontakt med vården och inte bara utvärdera själva vårdtillfällena.

-Det finns en massa goda intentioner hos dem som är med och utvecklar vården, men vi behöver veta mer om vad olika åtgärder faktisk leder till. Patienterna behöver involveras mer i vårdens utveckling – på alla nivåer, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH.

Han pekar på den växande trenden med självvald inläggning på psykiatriska avdelningar som ett konkret exempel på hur mer patientorienterad vård kan se ut.

-Det finns ett enormt behov av att diskutera de här frågorna, och fundera på hur man skapar patientinflytande i praktiken och undviker att skapa fler krav på dokumentation eller öka de administrativa bördorna, säger Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen.

-Vi är alla – på olika sätt – patienter, och först och främst människor.  Vill man skapa tillit inom vården så handlar det om att möta människor, och kräver att man bjuder in patienterna, säger Inger Ekman, professor vid Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet.

En aspekt av att utvärdera vården för att kunna göra den mer patientorienterad är att ta reda på mer om hur patienten mår när hen inte är i kontakt med vården och inte enbart under de konkreta vårdtillfällena. Mårten Jansson på NSPH menar att vården måste få resurser att utvärdera patienternas upplevelse av vården mellan vårdtillfällena.

-Ambitionen att involvera patienter och brukare i utvecklingen av framtidens vård är lovvärd, men vi behöver hitta modeller för hur vi får detta att fungera, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för organisationen Sällsynta Diagnoser, som lyssnade på seminariet och deltog i den efterföljande diskussionen.

Deltagare i seminariet:

Agneta Karlsson (S) statssekreterare, Socialdepartementet
Anna Nergårdh, nationell samordnare för en effektiv vård, Socialdepartementet
Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen
Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet
Cecilia Widegren (M) ledamot i riksdagens socialutskott
Anders W Jonsson (C) ledamot i riksdagens socialutskott, vice partiledare
Anders Henriksson, 1:a vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting
Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Inger Ekman, professor, Göteborgs universitet Centrum för personcentrerad vård
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet