Både publiken och de inbjuda samtalsgästerna visade stort engagemang när framtidens psykiatri diskuterades under en paneldebatt i Psykisk Hälsa-huset i Almedalen. Hur den psykiatriska vården kan förbättras, forskningen tas till vara och hur vi får ökat fokus på patientens delaktighet och brukarmedverkan var några av diskussionsämnena.

Ullakarin Nyberg, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen

-Avstigmatiseringen av psykisk ohälsa har gått väldigt fort. Jag känner mig privilegierad att få uppleva detta i min tid. Däremot ligger utvecklingen efter när det gäller resurser, kompetens och tillgänglighet, säger Ullakarin Nyberg, ordförande för Svensk Psykiatrisk Förening

-Vi kan se den allra största attitydförändringen hos de unga. För dem är det inget konstigt med BUP eller diagnoser. Och allt som är talbart sprider sig och blir avdramatiserat, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH.

-Historiskt sett har vi kommit långt när det gäller att minska skammen kring psykisk ohälsa. Jag märker att politiker pratar lite oftare, lite mer om psykisk ohälsa. Nästa steg är att se till att få fram mer resurser till den psykiatriska vården, säger Lars Ohly, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Han påpekar att enligt den Funktionsrättskonvention som Sverige skrivit under så har samhället, och i praktiken vårdutförarna, förbundit sig att involvera patient- och funktionsrättsorganisationerna i genomförandet och utvecklingen av vården. Något som i nuläget inte fungerar i praktiken. Anki Sandberg inflikar att om detta ska kunna förverkligas och innebära verkligt kvalitetsutvecklingsarbete så måste det avsättas resurser för patient- och brukarorganisationer. Reellt inflytande förutsätter möjlighet till utbildning och kompetensutveckling som omfattar brukarrepresentanterna.

Hon får medhåll av Anders Åkesson, regionråd (mp) i Region Skåne med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård.

-Samtalen mellan vården och brukarorganisationer måste bygga grunden för en fungerande samverkan. Det kan inte bara bygga på kortsiktiga projektmedel – det ger ingen långsiktighet, säger Anders Åkesson.