Socialstyrelsen vill – i samröre med NSPH – ha kontakt med äldre med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet är att genom att intervjua seniorer och deras anhöriga få bättre kunskap om äldres psykiska hälsa och ta fram mer målgruppsanpassad information.

Det kanske är dig de söker? Har du drabbats av psykisk ohälsa senare i livet? Har du levt med en ohälsa som fortfarande påverkar dig nu när du blivit äldre? Vilka är dina och dina närståendes erfarenheter av detta? Tillsammans med en handfull andra myndigheter genomför just nu Socialstyrelsen en större inventering om hur vi kan förbättra situationen för äldre med psykisk ohälsa och deras anhöriga. En del i detta handlar konkret om vilka kunskaper som behövs inom primärvården för att man ska bli bättre på att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos äldre. För att kunna utforma bra information för såväl patienter, anhöriga och personal behöver man ta del av just dina erfarenheter.

Vi på NSPH är väldigt glada över att myndigheterna väljer att arbeta såhär systematiskt med att ta fram det nya informationsmaterialet. NSPH har sedan ett drygt år samarbetat med Socialstyrelsen i den här inventeringen.

-Vi har fått bra gehör för våra synpunkter – men framförallt har vi fått möjlighet att själva genomföra dialoger och seminarier tillsammans med äldre med egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att kunna formulera behov och möjligheter och behov utifrån deras upplevelser och kunskaper, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH.

Resultatet från de aktiviteterna har starkt bidragit till att Socialstyrelsen nu vill ta fram just den nya målgruppsanpassade informationen med utgångspunkt både från erfarenheterna bland patienter och anhöriga. Parallellt ska man också intervjua personal inom primärvården. Senare i höst kommer NSPH få möjlighet att vara med i utvärderingen av intervjuerna.

Intervjuerna sker i september och oktober 2017 i Stockholm. Läs mer här