Hej Zarah! 

Du kliver in i rollen som intressepolitiskt ombud på NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 

Zarah Melander. Foto: Caroline Andersson.

Vi intervjuade dig första gången när du började arbeta som projektledare för NSPH-projektet Åldras och må bra. Vad har hänt sen sist?  

– Sedan dess har jag haft ett fantastiskt sista projektår i NSPH-projektet Åldras och må bra, där vi producerat en filmserie, släppt bok och rapport, utvecklat en samtalsövning för äldre och en introduktionskurs för yrkesverksamma. Vi hann också anordna flera aktiviteter runt om i Sörmland och toppade det hela med en nationell slutkonferens som blev väldigt uppskattad. I samband med att projektet avslutades sista oktober 2022 klev jag in i rollen som intressepolitiskt ombud, vilket känns väldigt roligt och utmanande. Under det senaste året har också hunnit med en flytt från Växjö till Norrköping, vilket underlättar när vissa aktiviteter och möten kräver att jag är på plats i Stockholm. 

Du har tidigare arbetat med intressepolitik och påverkansarbete, bland annat som ombudsman för Riksförbundet FUB. Vad har du lärt dig därifrån som du kommer ha nytta av i din roll på NSPH? 

– Framför allt kunskap kring det intressepolitiska hantverket skulle jag säga. Det innebär att har erfarenhet av att driva frågor och skapa opinion, samt kunskap om olika verktyg för att göra det på ett bra sätt. Min bakgrund inom civilsamhället och funktionsrättsrörelsen har också gett mig flera viktiga kunskaper om att driva just rättighetsfrågor. Här kommer också min erfarenhet från en politiknära expertmyndighet väl till pass, vilket gett mig insikt kring hur den nationella politiken arbetar.  

“Viktigt att säkerställa att NSPH:s frågor, exempelvis brukarinflytande och tillgång till vård och stöd för personer som lever med psykisk ohälsa, inte hamnar i skymundan.”

 Vilka intressepolitiska frågor tänker du kommer vara extra viktiga för NSPH att driva närmsta året? 

– Just nu händer det väldigt mycket som är relevant för oss på NSPH. I höstas tillträdde en ny regering och den kommande mandatperioden kommer till stor del präglas av det som samarbetspartierna kommit överens om i Tidöavtalet. Här blir det viktigt att säkerställa att NSPH:s frågor, exempelvis brukarinflytande och tillgång till vård och stöd för personer som lever med psykisk ohälsa, inte hamnar i skymundan. NSPH kommer även behöva fortsätta trycka på för att vi i civilsamhället ska få bättre villkor att verka.  

– En annan aktuell fråga är det stora myndighetsuppdraget om en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention som kommer presenteras i höst. Arbetet med den nationella strategin är viktig då den troligtvis kommer ha en stor påverkan på området psykisk hälsa framöver. 

Sist men inte minst: Post-its och anteckningsblock eller Planner och OneNote? 

– Jag är en väldigt digital person som gillar olika digitala verktyg och hjälpmedel – så jag väljer Planner och Onenote! Men, givetvis uppskattar jag ju vanliga, hederliga post it:s också. 

Välkommen till din nya roll, Zarah!