Frisk & Fri: ”Vi bör arbeta sida vid sida”

Frisk & Fri är en av medlemsorganisationerna i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, och har lång erfarenhet av att driva stödverksamhet. Deras erfarenhet är att olika stödlinjer fyller olika funktioner i samhället, och att en nationell hjälplinje kan komplettera ideella stödlinjer.

Frisk & Fri har ett brett utvecklat individuellt stöd i form av telefon, chatt, mejl och mentorskap samt gruppstöd som är både nätbaserat och fysiskt. På så vis kan de stödsökande välja vilket stöd som passar bäst för dem.

– Närståendelinjen är föreningens telefonlinje för dig som står nära någon som är drabbad av en ätstörning, eller när du misstänker att någon i närheten kan vara drabbad. Telefonlinjen bemannas av personer med egen närståendeerfarenhet. Ätstörningslinjen riktar sig till dig som själv upplever att du har ätstörningsproblematik och besvaras av personer med tidigare egen erfarenhet av ätstörningar, berättar Frisk & Fri.

Felicia Lindelöw (t v), Frisk & Fri. Helena Forsman (t h), Frisk & Fri. Fotograf: Måns Berg.

Det finns någon som förstår

Stödverksamheten bedrivs med hjälp av Frisk & Fris volontärer som samordnas, handleds och utbildas för att säkra trygga samtal för både stödsökande och volontären. Stödverksamheten har stor betydelse för medlemmarna och gruppen hjälpsökande.

– Vi får ofta höra att samtal med någon som har en liknande erfarenhet medför en särskild närvaro i förståelse för den stödsökandes situation, säger Frisk & Fri.

Ätstörningslinjen ger människor utrymme att både öppna upp och samtala om sitt mående och att utforska tilltro till den egna förmågan att ta egna steg mot tillfrisknande. Samtalet kan ge en minskad känsla av isolering för den drabbade – det finns någon som förstår, någon att prata med.

I Närståendelinjen uppskattas utrymmet att “prata av sig” och bli lyssnad på av någon som själv har liknande erfarenheter. Det är ett tillfälle att exempelvis få information om vad en ätstörning är och hur man kan få hjälp vidare som anhörig.

Att prata med någon ger insikter

Många som ringer till Frisk & Fri söker en annan person med liknande erfarenhet för att ventilera sina tankar och funderingar. För andra kan det vara behovet av professionell hjälp som är viktigt. En professionell, nationell hjälplinje skulle därför kunna vara ett viktigt komplement till Frisk & Fri:s ideella stödverksamhet.

– Enligt vår erfarenhet är det i det ”pratbara” som insikter, frågor och förmågor väcks. Därför bör civilsamhället och det offentliga arbeta sida vid sida för att bättre möta upp tidigt och åstadkomma mer än insatserna kan göra var för sig. Där ser vi att en nationell hjälplinje likt den som tidigare drevs av Inera är viktig både för stödsökande och volontärer. Medan mellanmänskliga samtal gör en enorm nytta finns det också behov som inte riktigt kan fångas upp i dessa samtal såsom vägledning, kunskaper och perspektiv som kommer med den professionella kunskapspraktiken.

Stödlinje hjälper när köerna till vården är långa

Behovet av en professionell, nationell hjälplinje som kan att ge omedelbart samtalsstöd, koordinera stöd i akut kris och lotsa vidare inom hälso- och sjukvården är stort, anser Frisk & Fri:

– Beroende var du bor i landet ser tillgängligheten till vårdens insatser olika ut och en nationell hjälplinje har stor betydelse i den meningen att det ökar tillgängligheten till professionen. Att samtalet inte förutsätter en förplanering hos den som mår dåligt ökar tillgängligheten. Ur ett vidare perspektiv är en nationell hjälplinje också en yta för samhället att lära sig mer om hur behoven bland befolkningen ser ut och hur vårdens insatser bättre kan utformas. Att fler söker stöd så tidigt som möjligt är bra. Därför behövs olika insatser varav en nationell hjälplinje är en viktig del i ett preventivt arbete, säger Frisk & Fri.

Frisk & Fri menar att civilsamhället gör stor nytta i att bemöta människor som mår dåligt men att man också behöver validera behoven som finns i befolkningen med professionella insatser.

– Som det är just nu får vi återkommande höra hur högt belastade psykiatriska verksamheter är med långa väntetider. Här kan en professionell, nationell hjälplinje göra ovärderlig nytta parallellt med det viktiga arbete som vi bedriver inom den ideella sektorn, säger Frisk & Fri.

Viktig stödfunktion i kris och efterkris

Conny Allaskog, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

NSPH är övertygade om att det professionella stöd som kan ges via en nationell Hjälplinje är ett viktigt komplement till ideellt stöd. Flera av dessa viktiga stödverksamheter drivs av NSPH:s medlemsorganisationer.

– Vi startade  uppropet om att öppna den nationella Hjälplinjen igen då vi är övertygade om att Sverige är i behov av en sådan stödfunktion. Inte minst i kölvattnet av den lågkonjunktur vi nu går in i och pandemin vi precis lämnat bakom oss som riskerar att driva upp den psykisk ohälsan och självmordstalen, säger Conny Allaskog, ordförande på NSPH.

 

Skriv på vårt upprop om nationella hjälplinjen:

Upprop: Öppna nationella hjälplinjen igen!