NSPH vill att Narkotikautredningen får ett tilläggsdirektiv som inkluderar en utvärdering av effekterna av kriminalisering av narkotikabruket. Conny Allaskog, ordförande i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, skriver i Altinget Omsorg tillsammans med Erik Petschler, dialogpolis i Stockholm och Robban Widell, Brukaranhörigas Riksorganisation (BARO).

– Att se beroende som ett socialt problem där ansvaret läggs på individen är förlegat och stigmatiserande. Vi behöver istället forma vården och stödet utifrån det vi vet idag – att beroende är ett behandlingsbart tillstånd med hög dödlighet, där många far oerhört illa för att de inte får den vård de behöver.

Läs hela debattartikeln i Altinget Omsorg