Tidigare i år meddelade regeringen att Emma Henriksson kommer leda den statliga utredningen som ska göra en översyn av vissa frågor inom det suicidpreventiva arbetet (ibland kallad utredning om haverikommission vid suicid). Den 9 maj var Emma Henriksson mötesordförande på NSPH:s årsmöte och vi passade därför på att ställa några frågor till henne.

Emma Henriksson har bland annat en bakgrund som politiker inom Kristdemokraterna och har exempelvis varit ordförande för riksdagens socialutskott. Utredningen ska vara klar den 1 oktober 2024 och då bland annat föreslå hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas.

Hur kommer det sig att du tackade ja till detta uppdrag?

– Det är ett otroligt angeläget område. Jag hoppas att de breda erfarenheter jag har, från bland annat lagstiftningsarbete i riksdagen, och mitt breda samhällsengagemang kan göra att jag bidrar till en byggsten i arbetet att förebygga suicid.

Du håller just nu på att starta upp arbetet med utredningen. Kan du säga något om ert arbete framöver?

– Just den här veckan har vi fått ett sekretariat på plats, med tre medarbetare. Det viktigaste i uppstarten är att sätta en plan för arbetet. Vi ska vara klara i oktober 2024 och tiden går snabbt! Det gäller att ta vara på de erfarenheter som gjorts tidigare, både genom utredningar och från andra aktörer som jobbar med den här typen av frågor. Det gäller såväl myndigheter som kommuner och regioner samt civilsamhällets organisationer. Vi behöver också göra avgränsningar och strategiska val utifrån de direktiv vi fått för utredningen.

Hur ser du att brukarrörelsen kommer bidra till arbetet?

– Dels med representation i expertgruppen som tillsätts av regeringen, samt andra typer av kontakter under arbetets gång. Vi behöver samla in kunskap och erfarenhet men också genom att stämma av kring de mer konkreta förslag som vi så småningom kommer utarbeta.

NSPH bistår i arbetet genom att ingå med en representant i utredningens expertgrupp. Vi har också bjudit in Emma Henriksson med utredningskollegor till ett möte med NSPH och våra medlemsorganisationer så fort utredningen startade upp sitt arbete.

– Vi på NSPH ser positivt på att den här frågan ska utredas och hoppas kunna bidra med vår samlade kunskap inom området”, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

Conny Allaskog, NSPH, tillsammans med Emma Henriksson, särskild utredare.