Igår, den 23 maj, släppte SKR sin årliga rapport ”Psykiatrin i siffror”. Rapporten innehåller 2022 års statistik inom vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. NSPH konstaterar att mer behöver göras.

Conny Allaskog, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

– Det är bekymmersamma siffror som presenteras av SKR. Personer som söker vård för psykisk ohälsa behöver få tillgång till vård snabbt och utan långa väntetider, inte minst vad gäller det när barn och unga söker vård. Vi kan konstatera att mer behöver göras, både från landets kommuner och regioner, men även regeringen behöver satsa ännu mer på att stoppa den här negativa utvecklingen, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

Årets rapport pekar bland annat på att:  

  • Den psykiska ohälsan ökar i Sverige,
  • Ökningen är som tydligast inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ungefär 6,4 procent av alla barn har varit i kontakt med BUP, vilket är en ökning från tidigare år,
  • Ökningen handlar bland annat om utredningar av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst pojkar,
  • Sjukhusvård för flickor som drabbas av ätstörningar ökar också.

Läs rapporten Psykiatrin i siffror på Uppdrag psykisk hälsas hemsida.

NSPH fick tack

Under det webbsända rapportsläppet fick deltagarna bland annat lyssna till NSPH:s Mårten Jansson om den undersökning vi genomfört om självvald inläggning, på uppdrag av Socialstyrelsen. SKR framförde också ett tack till oss på NSPH för vårt bidrag med att utveckla den psykiatriska vården utifrån ett brukar- patient- och anhörigperspektiv. 

Bild från sändningen. Martin Rödholm, SKR.

Fakta BUP 2022 

  • 144 000 barn och unga fick vård (124 000 under 2017) 
  • 1 134 000 vårdbesök genomfördes (1 016 000 under 2017) 

Fakta Vuxenpsykiatrin 2022 

  • 479 000 vuxna fick vård (415 000 under 2017) 
  • 4 457 000 vårdbesök genomfördes (4 317 000 under 2017)