Fredagen den 23 februari var NSPH tillsammans med flera paraplyorganisationer inbjudna till ett rundabordssamtal i riksdagen med Socialdemokraternas arbetsgrupp ”Ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid”.

Zarah Melander, NSPH:s intressepolitiska ombud, lyfte bland annat att det idag finns ett ojämlikt deltagande i samhällsgemenskapen, där personer med psykisk ohälsa har en sämre tillgång till sociala nätverk, ett lägre deltagande i fritidsaktiviteter och ofta sämre ekonomiska förutsättningar vilket bidrar till ett utanförskap.

Under samtalet gav vi även exempel på insatser som NSPH gärna ser mer av, såsom fler mötesplatser, uppsökande verksamhet för att bryta social isolering och aktiviteter som är kostnadsfria. Sist men inte minst så behövs det långsiktiga satsningar och stärkt finansiering till våra organisationer för att vi fortsatt ska kunna driva viktig verksamhet runt om i landet.

På bilden syns Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S), som bjöd in till samtalet, och Jenny Åkervall chefredaktör för Socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken.